Thứ tư, 26/1/2022
Chủ nhật, 7/11/2021, 00:00 (GMT+7)

Đại dương lớn như thế nào qua các con số?

Đại dương toàn cầu chứa hơn 1,3 tỷ km3 nước, tương đương 97% tổng lượng nước của Trái Đất và chiếm tới 99% sinh quyển thế giới.

Đại dương lớn như thế nào qua các con số?
 
 

Đồ họa: TED-Ed