Thứ năm, 23/9/2021
Thứ sáu, 19/3/2021, 21:21 (GMT+7)

Đại biểu cơ quan Trung ương ứng cử Quốc hội khóa XV

Theo danh sách sơ bộ đại biểu cơ quan Trung ương ứng cử Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ở khối Chủ tịch nước; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khối Chính phủ.

Quốc hội khóa XV dự kiến 500 đại biểu, trong đó cơ quan Trung ương 205, số còn lại cơ cấu địa phương.

11 đại biểu thuộc khối cơ quan Đảng được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV, trong đó có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Khối cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu. Khối Quốc hội 130 ứng viên, trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị.

Khối Chính phủ được phân bổ 15 đại biểu với nhiều gương mặt mới so với thành viên Chính phủ đương nhiệm.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 29 đại biểu, trong đó có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Khối lực lượng vũ trang gồm các đại biểu Quân đội và Công an.

Ngày 23/5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Thùy