Thứ hai, 20/9/2021
Thứ hai, 23/10/2017, 15:57 (GMT+7)

Đà Nẵng cấm nhiều loại ôtô dịp APEC

Để đảm bảo an toàn giao thông cho Tuần lễ cấp APEC, Đà Nẵng cấm nhiều loại xe, không phun lửa cầu Rồng, không quay cầu Sông Hàn.