Thứ hai, 25/9/2023
Thứ hai, 25/10/2021, 09:58 (GMT+7)

Cuộc gọi tư vấn về xâm hại trẻ em tăng cao

Giai đoạn cao điểm dịch, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111) tiếp nhận hơn 50.000 cuộc gọi mỗi tháng - gần gấp đôi thời điểm bình thường, trong đó số ca tư vấn về xâm hại, bạo lực, quan hệ ứng xử gia tăng.