Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ hai, 16/7/2018, 15:39 (GMT+7)

Cuộc chiến giành quyền sinh con trong thế giới động vật

Con đực và con cái không ngừng tìm cách đối phó lẫn nhau để sinh sản theo cách mỗi giới cho là tốt nhất.