Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ năm, 5/7/2018, 07:39 (GMT+7)

Cuộc chiến chống sử dụng chất kính thích trong thể thao

Kiểm tra và phát hiện doping trong thể thao không dễ dàng khi các hình thức sử dụng chất kích thích ngày càng tinh vi hơn.