Thứ hai, 30/11/2020
Thứ ba, 15/11/2016, 10:36 (GMT+7)

Cụm động từ bắt đầu với 'put'

'Put by' là tiết kiệm tiền, 'put off' là trì hoãn, 'put on' chỉ hành động mặc quần áo hay đi giày.