Thứ năm, 20/6/2024
Thứ hai, 10/6/2024, 11:15 (GMT+7)

Công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh nào?

Khởi công xây dựng vào ngày 29/4/1981 với tổng số vốn là 110 triệu USD nhưng bạn có biết công trình này thuộc tỉnh nào không.