Thứ tư, 8/2/2023
Thứ hai, 12/3/2018, 12:00 (GMT+7)

Công nghệ thu giữ CO2 giúp giảm ô nhiễm khí thải

Công nghệ thu giữ CO2 có thể thu thập tới 90% lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch.