Thứ tư, 8/7/2020
Thứ hai, 25/9/2017, 16:00 (GMT+7)

Công nghệ quang hợp nhân tạo biến CO2 thành nhiên liệu

Một nhóm nhà khoa học Mỹ phát triển công nghệ sử dụng ánh sáng Mặt Trời để biến đổi CO2 trong không khí thành ethanol làm nhiên liệu.