Thứ sáu, 30/9/2022
Thứ sáu, 25/8/2017, 21:00 (GMT+7)

Công nghệ ngăn tội phạm nhìn trộm mã PIN

Một công nghệ do nhóm nghiên cứu ở Đại học New York phát triển có thể chống lại tội phạm chuyên nhìn trộm mã PIN bằng ảo ảnh thị giác.