Thứ ba, 28/3/2023
Thứ tư, 12/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Công chức và viên chức khác nhau thế nào?

Công chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; còn viên chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập.