Chủ nhật, 10/12/2023
Thứ ba, 30/5/2023, 11:09 (GMT+7)

Công chúa duy nhất nước Việt lấy 2 vua làm chồng

Đây là công chúa duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam có chồng là hai vị vua của hai triều đại đối địch.