Thứ năm, 8/12/2022
Thứ tư, 10/11/2021, 20:00 (GMT+7)

Con người có thể xây nhà sao Hỏa như thế nào?

Con người có thể tạo môi trường sống trên sao Hỏa để tránh bức xạ có hại và hỗ trợ sinh hoạt bằng cách sử dụng robot xây dựng và công nghệ in 3D.