Thứ bảy, 21/5/2022
Thứ năm, 31/3/2022, 00:00 (GMT+7)

Con người có thể uống máu không?

Một số người tin rằng uống máu giúp chữa bệnh hoặc trở nên khỏe hơn, nhưng thực chất con người không có bộ máy thích hợp để tiêu hóa.

Con người có thể uống máu như ma cà rồng không?
 
 

Đồ họa: Life Noggin