Thứ hai, 29/5/2023
Thứ hai, 15/5/2023, 00:00 (GMT+7)

Con người có thể nhân bản hay không?

Dù sở hữu tất cả ADN như bản gốc, người nhân bản vẫn khác biệt về dấu vân tay và tính cách do có cuộc sống và trải nghiệm riêng biệt.