Thứ năm, 22/2/2024
Thứ bảy, 6/8/2022, 00:00 (GMT+7)

Cơ thể người xử lý thuốc uống như thế nào?

Thuốc sau khi nuốt bị hòa tan bởi dịch axit của dạ dày, sau đó theo vòng tuần hoàn máu đi khắp cơ thể để phát huy tác dụng.

Cơ thể người xử lý thuốc uống như thế nào?
 
 

Đồ họa: TED-Ed