Thứ sáu, 16/4/2021
Chủ nhật, 4/4/2021, 19:00 (GMT+7)

Cơ sở quang năng đầu tiên có thể nấu chảy thép

Công ty Heliogen đang phát triển một công nghệ năng lượng mặt trời với mục đích thay thế nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động công nghiệp quy mô lớn.

Cơ sở quang năng đầu tiên có thể nấu chảy thép
 
 

Đồ họa: Next