Thứ hai, 20/5/2024
Thứ ba, 26/9/2023, 11:09 (GMT+7)

Có mấy người canh giữ Tôn Ngộ Không ở Ngũ Hành Sơn?

Trong suốt 500 năm Tôn Ngộ Không bị trấn áp, không một người bạn nào của Ngộ Không đến thăm, những người này có thực sự tuyệt tình?

Kỳ thực không phải bằng hữu của Tôn Ngộ Không không muốn đến thăm, mà là vì Như Lai phái người canh giữ Ngũ Hành sơn. Những người này này đều có sức mạnh phi thường, lại sở hữu những pháp bảo có uy lực lớn. Vì vậy, những người anh em kết nghĩa trước đây của Tôn Ngộ Không dù đều có tiếng tăm và pháp lực cao nhưng cũng không dám đến thăm. Vậy có bao nhiêu người canh giữ Tôn Ngộ Không ở Ngũ Hành Sơn?

Trùm Sò