Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 6/12/2023, 19:00 (GMT+7)

Có mấy cây ATM ở Nam Cực?

Mặc dù không có cư dân sinh sống nhưng Nam Cực vẫn có ATM (máy rút tiền tự động) phục vụ những người tới đây.

Trùm Sò