Thứ tư, 30/9/2020
Thứ bảy, 8/4/2017, 19:00 (GMT+7)

Có gì ở trung tâm của vũ trụ?

Con người phải mất một chặng đường dài để phát hiện Trái Đất không phải là trung tâm của vũ trụ.