Thứ bảy, 24/2/2024
Thứ sáu, 13/10/2023, 21:00 (GMT+7)

Có gì dưới độ sâu 6.000 km tới lõi Trái Đất

Trái Đất gồm nhiều lớp, sự sống chỉ tồn tại ở lớp đầu tiên còn lớp trong cùng nóng tới khoảng 6.000 độ C.

Hành trình hơn 6.000 km từ bề mặt xuống lõi Trái Đất
 
 

Đồ họa: BBC