Thứ ba, 23/7/2024
Thứ ba, 7/9/2021, 00:00 (GMT+7)

Có gì bên trong cơ quan phát sáng của đom đóm?

Đom đóm có khả năng phát quanh sinh học là nhờ phản ứng diễn ra bên trong các tế bào ánh sáng nằm ở phần bụng.

Có gì bên trong cơ quan phát sáng của đom đóm?
 
 

Đồ họa: Business Insider