Thứ ba, 2/6/2020
Thứ ba, 19/3/2019, 20:00 (GMT+7)

Cơ chế hoạt động của vắcxin

Vắcxin sử dụng mầm bệnh yếu hoặc đã chết để huấn luyện cơ thể cách tiêu diệt những tác nhân gây bệnh tương tự trong tương lai.