Chủ nhật, 24/10/2021
Chủ nhật, 8/8/2021, 00:00 (GMT+7)

Cơ chế hoạt động của máy làm giàu oxy

Thiết bị làm giàu oxy hoạt động bằng cách loại bỏ nitơ trong không khí nhờ công nghệ nén và khoáng chất zeolite.

Máy làm giàu oxy hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time