Thứ năm, 28/10/2021
Chủ nhật, 24/1/2021, 09:01 (GMT+7)

Cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII

Về dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng 77 đại biểu so với Đại hội XII.

Hoàng Thùy - Việt Chung