Thứ bảy, 1/4/2023
Thứ ba, 20/8/2019, 20:00 (GMT+7)

Chuyện gì xảy ra nếu toàn bộ cây trên thế giới biến mất?

Thiếu cây xanh, nhiều loài vật sẽ tuyệt chủng, chất lượng nước, đất, không khí kém đi khiến sức khỏe của con người giảm.

Chuyện gì xảy ra nếu toàn bộ cây trên thế giới biến mất?
 
 

Đồ họa: Life Noggin