Thứ hai, 6/7/2020
Thứ năm, 15/8/2019, 07:00 (GMT+7)

Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta bị sa lầy?

Do có mật độ khối lượng thấp hơn, con người thường chỉ bị chìm một phần nếu đứng trên cát lún.

Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta sa vào cát lầy?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time