Thứ ba, 20/10/2020
Thứ bảy, 14/9/2019, 13:00 (GMT+7)

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gió ngừng thổi?

Khí hậu toàn cầu cũng như cuộc sống của con người và động, thực vật sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu gió đột ngột ngừng thổi.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gió ngùng thổi?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time