Thứ hai, 2/10/2023
Thứ hai, 9/8/2021, 21:14 (GMT+7)

Chuyến đi giúp Charles Darwin xây dựng thuyết tiến hóa

Hành trình 5 năm đi dọc bờ biển Nam Mỹ mang đến cho Charles Darwin nhiều phát hiện quan trọng, dẫn tới sự ra đời của cuốn sách Nguồn gốc các loài.

Chuyến đi giúp Charles Darwin xây dựng thuyết tiến hóa
 
 

Đồ họa: Open Mind