Thứ bảy, 20/7/2024
Thứ bảy, 30/4/2022, 00:00 (GMT+7)

Chuột quang học hoạt động thế nào

Chuột quang học sử dụng đèn LED và chip phát hiện ánh sáng phản xạ để xác định tốc độ và hướng di chuyển của con trỏ trên màn hình.

Chuột quang học hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time