Thứ bảy, 15/6/2024
Thứ sáu, 10/5/2024, 12:15 (GMT+7)

Chúa Trịnh nào được ví như 'Tào Tháo Việt Nam'?

Ông là vị chúa đầu tiên của dòng chúa Trịnh dưới thời nhà Lê Trung hưng còn gọi là “Vua Lê chúa Trịnh”.

Mộc Trà