Thứ sáu, 23/2/2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
  • Ngày sinh: 15/3/1957
  • Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  • Chủ tịch Quốc hội
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
Trước 2001 Giảng viên, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội
7/2001 - 6/2006 Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
7/2006 - 7/2011 Tổng Kiểm toán Nhà nước
8/2011 - 12/2012 Bộ Trưởng Tài chính
1/2013 – 4/2016 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
4/2016 - 2/2020 Phó Thủ tướng
2/2020 Bí thư Thành ủy Hà Nội
6/2020 Được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng
10/2020 - 4/2021 Tái đắc cử Bí thư thành ủy Hà Nội
4/2021 Chủ tịch Quốc hội