Thứ năm, 7/12/2023

Trần Cẩm Tú

Trần Cẩm Tú
  • Ngày sinh: 25/8/1961
  • Quê quán: Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
  • Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
Trước 4/2006 Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
4/2006 - 1/2009 Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, rồi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh
1/2009 - 1/2011 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
1/2011 - 7/2011 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
8/2011 - 1/2015 Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
1/2015 - 5/2018 Ủy viên rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
5/2018 - nay Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
5/2018 - nay Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng
1/2021 - nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng