Thứ bảy, 24/2/2024

Bộ trưởng Tô Lâm

Tô Lâm
  • Ngày sinh: 10/7/1957
  • Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
  • Đại tướng, Bộ trưởng Công an
  • Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
12/1988 - 1993 Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an
1993 - 2006 Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an
2006 - 2009 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an
2009 - 8/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Bộ Công an
8/2010 - 4/2016 Thứ trưởng Công an
4/2016 Được phong quân hàm Đại tướng
4/2016 - nay Bộ trưởng Công an
4/2016 - nay Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương