Thứ bảy, 19/9/2020
Thứ hai, 25/7/2011, 14:22 (GMT+7)

Chơi vơi

Chiếc thuyền chài chơi vơi một sáng nhiều sương trên sông Hương