Thứ ba, 18/6/2024
Thứ hai, 13/1/2014, 15:03 (GMT+7)

Chợ Tết

Chợ hoa Tết Bến Bình Đông, từ khoảng 23 tháng Chạp hàng năm thì nhóm họp một lần, ven kênh, đủ các loại hoa, qủả hầu hết từ miền Tây đổ về. Tạo nên nét riêng, đặc trưng cho không khí trước Tết của Sài Gòn, bình thường thôi nhưng đi xa sẽ nhớ