Thứ tư, 12/8/2020
Thứ tư, 1/2/2017, 19:00 (GMT+7)

Chiều cao bầu trời qua các mốc so sánh

Những vật thể do con người tạo ra vẫn quá bé nhỏ khi so sánh với chiều cao của bầu trời.