Thứ tư, 1/12/2021
Thứ hai, 4/8/2014, 11:25 (GMT+7)

Chiến lược công nghiệp ôtô đến năm 2030

Tại chiến lược vừa được phê duyệt, Thủ tướng yêu cầu đến năm 2030 sản lượng xe con phải đáp ứng 70% nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Đồ họa: Việt Chung