Thứ ba, 29/9/2020
Thứ hai, 6/1/2020, 19:00 (GMT+7)

Cháy rừng Australia tạo ra hệ thống thời tiết riêng

Các vụ cháy rừng sinh ra nhiều nhiệt lượng đến mức tạo ra hệ thống thời tiết nguy hiểm bao gồm mây vũ tích và lốc xoáy lửa.

Cháy rừng Australia tạo ra hệ thống thời tiết riêng
 
 

Đồ họa: Next Media