Thứ tư, 8/2/2023
Thứ tư, 4/8/2021, 13:30 (GMT+7)

Cấu trúc ADN được phát hiện như thế nào?

Nhờ bức ảnh tia X của nhà hóa học Rosalind Franklin, James Watson và Francis Crick tìm ra cấu trúc chuỗi xoắn kép của ADN, tạo nên cuộc cách mạng trong sinh vật học.

Cấu trúc ADN được phát hiện như thế nào?
 
 

Đồ họa: Open Mind