Thứ ba, 14/7/2020
Thứ hai, 30/7/2018, 11:00 (GMT+7)

Cấu tạo giúp mực ống bắt mồi nhanh như chớp

Mực ống có thể nhanh chóng tóm gọn con mồi nhờ các cơ bên ngoài xúc tu ép và đẩy cơ bên trong ra phía trước.