Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 27/8/2016, 11:11 (GMT+7)

Cấu tạo của máy bay lớn nhất thế giới

Kiến trúc của máy bay lớn nhất thế giới Airlander 10 là sự cân bằng giữa kinh tế, linh hoạt, phạm vi hoạt động và tải trọng. Airlander 10 có thể chở 48 hành khách bay trong 5 ngày liền nếu có người lái.