Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 4/1/2024, 19:00 (GMT+7)

Cầu Ông Lãnh đặt theo tên vị võ tướng nào?

Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc tên gọi Cầu Ông Lãnh nhưng thuyết phục nhất vẫn là đặt theo tên người cho xây dựng nó.

Trùm Sò