Thứ bảy, 20/7/2024
Thứ năm, 9/1/2014, 14:58 (GMT+7)

cầu Nguyễn Văn Cừ một góc nhìn

cây cầu bắt từ đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1, 5) qua kinh Bến Nghé, rẽ sang cù lao Nguyễn Kiệu (quận 4) rồi thẳng tiến băng qua kinh Tẻ, đến đường Dương Bá Trạc (quận 8)