Thứ năm, 6/10/2022
Thứ năm, 14/7/2022, 12:20 (GMT+7)

Cái gì đi nằm, đứng nằm nhưng nằm lại đứng?

Từ khóa của ô chữ cũng chính là đáp án câu đố trên.

Trùm Sò