Thứ bảy, 22/6/2024
Thứ hai, 4/3/2024, 19:00 (GMT+7)

Cánh turbine gió được chế tạo như thế nào?

Cánh turbine gió gồm nhiều lớp phức tạp, được chế tạo thành hai nửa trước khi ráp lại và thêm các chi tiết hoàn thiện.

Cánh turbine gió được chế tạo như thế nào?
 
 

Đồ họa: LM Wind Power