Thứ hai, 29/11/2021
Thứ tư, 27/10/2021, 10:17 (GMT+7)

Cảnh sát cơ động có những nhiệm vụ gì ?

Cảnh sát cơ động được sử dụng vũ trang để chống bạo loạn, trấn áp tội phạm nguy hiểm, bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt..., theo Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.