Thứ tư, 17/7/2024
Thứ tư, 14/12/2022, 21:00 (GMT+7)

Cảnh báo về sự tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6

Các loài động vật đang biến mất nhanh đến mức nhiều nhà khoa học tin rằng Trái Đất đã bước vào sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6.

Khủng hoảng đa dạng sinh học
 
 

Đồ họa: AFP