Thứ hai, 3/10/2022
Thứ bảy, 13/8/2022, 00:00 (GMT+7)

Muốn nhận con nuôi cần những điều kiện gì?

Người nhận nuôi con nuôi phải có có điều kiện về kinh tế, sức khoẻ và hơn con 20 tuổi trở lên.